Om Genet Loulsegeds minnefond

Genet Loulsegeds minnefond ble dannet 01.09.2019 i minne for Genet Loulseged som opprettet stiftelsen New Community International (NLC) i 1994 for å støtte fattige og foreldreløse barn i Etiopia med utdanning. Genets prosjekt som startet med kun 500 kroner i økonomisk støtte fra venner i Norge, utviklet seg til et integrert program av hjelp til selvhjelp som omfattet utdanning, helserelaterte programmer, yrkesopplæring av kvinner, forsyning av rent vann, bygging av sanitære anlegg og renovering et eldresenter som ble bygd i slutten av 1960-tallet. Prosjektene som ble implementert i samarbeid med NLCs lokal partner dekket flere bydeler i hovedstaden Addis Ababa og tre byer i Sør Etiopia.

Helt fra starten til hun døde etter kort sykeleie i slutten av 2016, har Genet vært sentral i driften av både NLC og lokalpartneren i Etiopia. Det ble dermed vanskelig å videreføre aktivitetene i Etiopia etter Genets bortgang, og det oppstod behov for å endre driftsformen av NLC. Etter vurdering av forskjellige alternativer ble det besluttet å omdanne NLC til et fond i minne for Genet. Genet Loulsegeds minnefond ble dermed opprettet i begynnelsen av mars 2019. Minnefondet er registrert i Norge med samme organisasjonsnummer som NLC.