Hva vi gjør

Nesten 25 års drift av barnehager, skoler, yrkesopplæring av kvinner, primær helsetjeneste og bekjempelse av HIV/AIDS har vist at arbeidet til New Lief Community i Ethiopia har vært en fantastisk opplevelse. Når barna får gå på skole og kivinnene får jobb, kommer verdigheten tilbake i deres liv og det har alltid vært mange herlige glade barn og mye latter å høre på sentrene. Hver dag gikk mer enn 3000 barn på New Lifes barnehager, skoler og college, og hvert år fullførte mellom 200 og 300 enslige arbeidsledige kvinner kompetansegivende yrkesopplæring som ga dem muligheter for yrkeskarriere eller start av egen virksomhet og forsørge sin familie. Mange av skolebarna har fullført universitets- og høyskole-utdannelse og har blitt støttepartnere til sine gamle skoler. Dette kunne realiseres takket være støtte primært fra individuelle givere og private og offentlige organisasjoner i Norge, i tillegg til støtte til skolemat fra USA og Japan.

Genet Loulsegeds minnefond vil videreføre dette arbeidet med å dele ut støtte 1-2 ganger per år til en eller flere organisasjoner i Etiopia som driver med aktiviteter som New Life Community International har stått for. I dette inngår skoletilbud til foreldreløse og vanskelig-stilte barn, yrkesrettet skoler og kvinne- og helseprosjekter som bidrar til økt økonomisk og sosial deltakelse av kvinner.