Hvordan å støtte GLM

  • Månedlig gave

Vi er avhengige av faste inntekter for å forutse hva vi kan klare å støtte i løpet av ett år, og for å dekke våre månedlige administrasjons-utgifter, slik som leie av kontor, databasetjenester, regnskap, revisjon. mm. Vennligst kontakt oss og vi sender skjema for avtalegiro, hvis ønskelig.

  • Donasjon

Hver donert krone går til støtte for prosjekter som er i tråd med Genets visjon: hjelpe fattige barn og kvinner slik at de klarer å dra nytte av sine potensialer.

  • Legater

Ved å huske GLS minnefond  i ditt testament, du gir fattige og foreldreløse barn håp og mulighet for framtiden. Gaver i form av legater vil sikre langsiktheten av minnefondet og tilgjengelige midler for å støtte nye generasjon av fattige barn og kvinner i Etiopia.

  •  Støtte fra bedrifter

Vi vil gjerne samarbeide bade med små og store bedrifter som ønsker å støtte prosjekter som bidrar til forandring av vanskelig stilte barn og kvinner i Etiopia. For nærmere informasjon, vennligst kontakt oss på Email: nlco2001@yahoo.com.

Ønsker du støtte Genets Minnefond kan du benytte norsk kontonummer: 1644 09 20547